iHLS INNOFENSE

קול קורא לסטארטאפים לטכנולוגיות דו שימושיות –

תוכנית iHLS INNOFENSE : 

 

לאחר הצלחה חסרת תקדים בארבעת המחזורים הקודמים והטמעתם במערכת הביטחון, iHLS מזמינה אתכם למחזור החמישי של תכנית INNOFENSE. חברת iHLS בשיתוף עם משרד הביטחון ומפאת מזמינים אתכם להצטרף לתוכנית ולקבל הזדמנות חסרת תקדים להציג את הטכנולוגיות שלכם בפני מומחים ולהדגים את יכולתכם לעמוד בפני אתגרי הביטחון שמדינת ישראל מתמודדת איתם כל יום.

משרד הביטחון, מפא"ת, זרועות האוויר, היבשה, המודיעין, מנהלת הטרנספורמציה הדיגיטלית, אגף התקשוב, רפואת שטח, כוח אדם, אגף ההנדסה והבינוי, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה של צה"ל, בשיתוף פעולה עם חברה iHLS –  קוראים לטכנולוגיות חדשות דו שימושיות עבור האתגרים העומדים בפניהם .

מטרת התוכנית היא חיזוק הקשר בין השוק האזרחי והשוק הביטחוני באמצעות פיתוח משותף של הטכנולוגיות, ובכך לקדם ולשפר את הטמעתן בשני השווקים.

 

למה כדאי לכם להצטרף?

 

היכולות העסקיות, הידע והניסיון של iHLS באקוסיסטם של החדשנות הביטחונית, בשיתוף משרד הביטחון ומפא"ת, הביאו ליצירת מרכז חדשנות מבטיח וייחודי, שהניב הישגים מרחיקי לכת לחדשנות הביטחונית הישראלית.

חברת iHLS תסייע למיזמים בפיתוח עסקי, חדירה לשוק הביטחוני ולשוק האזרחי, נטוורקינג והשקעות בנוסף לליווי ותמיכה שיקבל ממשרד הביטחון, מפא"ת והזרועות בצה"ל. המיזמים שייבחרו על ידי הוועדה, בה ישבו בכירים ממשרד הביטחון, מפא"ת וזרועות צה"ל השונות, יגויסו למחזור של ארבעה עד שישה חודשים לפיילוט , וכל מיזם יקבל מענק של 200,000 ₪. פיילוטים שיוגדרו כמוצלחים יקודמו להטמעה במערכת וה-ip של החברות ישמר אצלן .

 

 ההרשמה למחזור החמישי פתוחה עד ל-18.7: 

Maximum file size: 67.11MB

Sending