iHLS INNOFENSE

תוכנית iHLS INNOFENSE : 

 

 

חברת iHLS בשיתוף עם משרד הביטחון ומפאת מזמינים אתכם להצטרף לתכנית. הזדמנות חסרת תקדים להציג את הטכנולוגיות שלכם .בפני מומחים בנושא ולהדגים את יכולתכם לעמוד בפני אתגרי הביטחון שמדינת ישראל מתמודדת איתם כל יום. 

 

משרד הביטחון, מפא"ת, זרועות האוויר, היבשה, המודיעין, מנהלת הטרנספורמציה הדיגיטלית, אגף התקשוב, רפואת שטח, כח אדם, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה של צה"ל, בשיתוף פעולה עם חברה  iHLS – קוראים לטכנולוגיות חדשות דו שימושיות עבור האתגרים העומדים בפניהם .

 

מטרת התכנית היא חיזוק הקשר בין השוק האזרחי והשוק הביטחוני באמצעות פיתוח משותף של הטכנולוגיות, ובכך לקדם ולשפר את הטמעתן בשני השווקים.

 

למה כדאי לכם להצטרף?

 

היכולות העסקיות, הידע והניסיון של iHLS באקוסיסטם של החדשנות הביטחונית, בשיתוף משרד הביטחון ומפא"ת, הביאו ליצירת מרכז חדשנות מבטיח וייחודי, שהניב הישגים מרחיקי לכת לחדשנות הביטחונית הישראלית.

 

חברת iHLS תסייע למיזמים בפיתוח עסקי, חדירה לשוק הבטחוני ולשוק האזרחי, נטוורקינג והשקעות בנוסף לליווי ותמיכה שיקבל ממשרד הביטחון, מפא"ת והזרועות בצה"ל. 

המיזמים שייבחרו על ידי הוועדה , שבה ישבו בכירים ממשרד הביטחון, מפא"ת וזרועות צה"ל השונות, יגויסו למחזור של ארבעה עד שישה חודשים, וכל מיזם ייקבל מענק 170,000 ₪ 

 

הגשת מועמדות

אינופנס פרופיל סטארט-אפ

אינופנס פרופיל סטארט-אפ

פרופיל סטארט-אפ

Maximum file size: 67.11MB

Sending